Personeel

Personeel


Bij Van de Pol werken ongeveer honderd personen waarvan wordt verwacht dat zij op alle fronten verantwoord bezig zijn. Van de Pol wil haar personeel een omgeving bieden waar zij met plezier en op een veilige manier kunnen werken. Aan medewerkers wordt de mogelijkheid geboden zich verder te ontwikkelen.

Van de Pol is in het bezit van het Erkend Leerbedrijf-certificaat. Wij onderstrepen het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Leerlingen begeleiden is een verantwoordelijke taak. Wij bieden een veilige leeromgeving, voldoende tijd en begeleiding voor de leerling en de mogelijkheid om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen.