Background Image

Met ons kunt u bouwen

Bouw Coach nr.22 - Renovatie en afbouw


Verduurzaming grote drijfveer bij renovatie

Een nieuw jaar, met ogenschijnlijk een nieuw toekomstperspectief waar we langzaam uit de Coronapandemie lijken te geraken en het publieke leven hopelijk zal normaliseren. En hoewel we allemaal terecht verheugd zijn over deze ontwikkeling zijn de uitdagingen niet verdwenen. De nasleep van de effecten van de pandemie op de wereldeconomie, en met name in de logistiek zal zeker dit jaar nog gevoeld worden, en zich kenmerken door onzekere levertijden en schaarste. En niet te vergeten de enorme omslag die we als bouwend Nederland moeten maken in het kader van verduurzaming en de energietransitie. 

Daarom nemen we u in deze Bouw.coach mee langs enkele uitdagingen met daarin een bijdrage van een aantal producenten met speciale aandacht voor renovatie en afbouw in combinatie met verduurzaming. Want we zien dat renovatie en verduurzaming in deze tijd onlosmakelijke verbonden zijn. 

En in dat dossier van verduurzaming, waarin met grote regelmaat nieuwe wetten en regels worden gepresenteerd, is kennisoverdracht van essentieel belang. Omdat dit belang in de toekomst verder zal toenemen hebben we in 2021, in samenwerking met onze Platina partners, de Bouw.coach Academy opgericht. Dit is een onlineleerplatform waarop al onze medewerkers nieuwe en actuele kennis opdoen. Zodat u met uw vragen altijd bij ons terecht kunt, en wij u kunnen begeleiden naar de meest passende oplossing voor de uitdagingen waar u voor staat. 

We wensen u veel leesplezier in deze Bouw.coach. En heeft u vragen? Schroom niet om deze bij ons neer te leggen, want samen komen we altijd tot een oplossing. 

Klik hier voor de Bouw.coach nr.21 of bekijk hem hieronder