Bouw Coach nr.22 - Renovatie en afbouw

Bouw Coach nr.22 - Renovatie en afbouw


Verduurzaming grote drijfveer bij renovatie

Een nieuw jaar, met ogenschijnlijk een nieuw toekomstperspectief waar we langzaam uit de Coronapandemie lijken te geraken en het publieke leven hopelijk zal normaliseren. En hoewel we allemaal terecht verheugd zijn over deze ontwikkeling zijn de uitdagingen niet verdwenen. De nasleep van de effecten van de pandemie op de wereldeconomie, en met name in de logistiek zal zeker dit jaar nog gevoeld worden, en zich kenmerken door onzekere levertijden en schaarste. En niet te vergeten de enorme omslag die we als bouwend Nederland moeten maken in het kader van verduurzaming en de energietransitie. 

Daarom nemen we u in deze Bouw.coach mee langs enkele uitdagingen met daarin een bijdrage van een aantal producenten met speciale aandacht voor renovatie en afbouw in combinatie met verduurzaming. Want we zien dat renovatie en verduurzaming in deze tijd onlosmakelijke verbonden zijn. 

En in dat dossier van verduurzaming, waarin met grote regelmaat nieuwe wetten en regels worden gepresenteerd, is kennisoverdracht van essentieel belang. Omdat dit belang in de toekomst verder zal toenemen hebben we in 2021, in samenwerking met onze Platina partners, de Bouw.coach Academy opgericht. Dit is een onlineleerplatform waarop al onze medewerkers nieuwe en actuele kennis opdoen. Zodat u met uw vragen altijd bij ons terecht kunt, en wij u kunnen begeleiden naar de meest passende oplossing voor de uitdagingen waar u voor staat. 

We wensen u veel leesplezier in deze Bouw.coach. En heeft u vragen? Schroom niet om deze bij ons neer te leggen, want samen komen we altijd tot een oplossing. 

Klik hier voor de Bouw.coach nr.21 of bekijk hem hieronder

Nieuwsoverzicht

Bouw Coach nr.26 - Ruw- en buitenbouw

Ruw- en buitenbouw Door alle problemen rondom de energieprijzen en sinds kort nog versterkt door de lage waterstanden, worden we in met name de (ruwe) bouwmaterialen geconfronteerd met zeer slechte beschikbaarheid, ongekende prijsverhogingen, (onverwachte) prijstoeslagen enz. We zijn continu in gesprek en overleg met onze leveranciers om de overlast voor...

Bekijk

The Walk of the World🚶‍♂️ 🌎

Na 2 jaar wachten is het bijna zo ver! Deze toppers staan te trappelen om deze editie van de Nijmeegse 4Daagse weer tot een succes te maken. Ook al is het dit jaar een 3Daagse, wij sponsoren en supporten dit wandelteam van begin tot eind.   Wij wensen ze veel succes...

Bekijk

Bouw Coach nr.25 - Duurzaam en circulair bouwen

Duurzaam en circulair bouwen Circulair en duurzaam bouwen met biobased materialen staat flink in de aandacht. Waar de blik in de verduurzaming van de bouw voornamelijk gericht was op de energietransitie, verschuift dit meer en meer naar de materiaalvoorziening. In het klimaatakkoord staat dat we in 2030 een CO2-reductie van...

Bekijk